กติกาPK

2015-08-17 15:08:03

Ø  คำนวณค่าPK【ไม่บังคับใช้นอกแผนที่PK】

1.สังหารผู้เล่นชื่อเหลืองหรือขาวทุกหนึ่งคนเพิ่มค่าPK100แต้ม
2.โจมตีผู้เล่นชื่อแดง、เทา、ม่วงไม่เพิ่มค่าPK
3.ออนไลน์ทุกนาทีเสียค่าPK10แต้ม
4.ผู้เล่นชื่อแดงสังหารผู้เล่นชื่อแดงคนอื่นจะลบค่าPK50แต้ม,ผู้เล่นเดิมคำนวณเป็น
1ครั้งทุกวัน
Ø  สีชื่อเปลี่ยน
1、  ค่าPK0-99เป็นชื่อสีขาว
2、  ค่าPK 100-199เป็นชื่อสีเหลือง
3、  ค่าPK 200-299เป็นชื่อสีแดง(ค่าPKสูงสุด1000,หลังจากนั้นจะไม่เพิ่มขึ้น)
4、  ผู้เล่นชื่อขาวหรือชื่อเหลืองโจมตีผู้เล่นสีขาว,สีของชื่อจะเปลี่ยนเป็นสีเทา,
เป็น เวลา1นาที

Ø  การลงโทษชื่อแดง
1、  หลังผู้เล่นชื่อแดงแล้วค่าโจมตี、ป้องกัน、HPจะลดลงตามอัตราส่วน
  เพิ่มเติม:แนะนำว่าหลังจากชื่อแดงให้รอในเขตปลอดภัยจนลบชื่อแดงแล้วค่อย
เข้ากิจกรรมใหม่,เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายโดยไม่จำเป็นซื้อในร้านค้า
【น้ำยาล้างบาป】ลบค่าPK,ล้างชื่อสีแดง

 กติกาPK