กิจที่ต้องทำทุกวัน

2015-08-17 15:52:37

กิจที่ต้องทำทุกวัน    

คลิกปุ่มต้องทำทุกวัน,บนหน้าต่างจะแสดงแต่ละรายการในเกมตาม
ประเภทความเหมาะสม,ผู้เล่นสามารถตรวจดูผ่านหน้าต่างนี้ ดูภารกิจที่ยัง
ไม่สำเร็จและสำเร็จแล้ว

กิจที่ต้องทำทุกวัน

เรียกคืนข้อมูล

ผู้เล่นเรียกคืนข้อมูลเนื้อหาที่ไม่สำเร็จใน1วันก่อนหน้า,ต้องใช้Gold
และDiamondทำการกู้คืน,เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ตอนออนไลน์ไปหนึ่งวัน(หากใช้เพชรในการกู้จะได้รับผลประโชน์มากกว่า)

กิจที่ต้องทำทุกวัน