อธิบายแผนภาพ

2015-08-19 11:51:37

อธิบายแผนภาพ

1)ผู้เล่นรวบรวมแผนภาพมอนสเตอร์,เพิ่มระบบคุณสมบัติพื้นฐานถาวร

อธิบายแผนภาพ

2)ผู้ใช้สามารถคลิกแผนภาพเพื่อเปิดหน้าต่างแผนภาพได้

อธิบายแผนภาพ

3)ผู้เล่นสังหารมอนสเตอร์ในป่า,ได้รับไอเทมดวงจิตมอนสเตอร์,และส่งไปยังแผนภาพ

อธิบายแผนภาพ

4)เมื่อแผนภาพมีจำนวนถึงตามเงื่อนไขที่ต้องการ,จะเปิดคุณสมบัติเพิ่มเติม

อธิบายแผนภาพ

5)หลังรวบรวมแผนภาพทั้งหมดในแผนที่บทใดก็ได้,ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม

อธิบายแผนภาพ