ระบบVIP

2015-08-21 14:45:36

VIP ฟังก์ชั่นที่ให้สิทธิพิเศษมากมายยิ่งเลเวลVIPยิ่งได้
รับผลประโยชน์มากขึ้น

1)ปุ่มVIPจะแสดงอยู่ด้านขวาของแถบเลือดผู้เล่น

ระบบVIP

2)ห่อของขวัญVIP
ระดับVIP จำนวนเพชร รางวัล
1 100 50000เมจิกคริสตัล|10000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*5|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*5
|ยาโบยบิน(หลังใช้จะเพิ่มเลเวลตัวละคร
1เลเวล)
2 500 70000เมจิกคริสตัล|20000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*15|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*8
|ทูตน้อย(เพิ่มดูดเสียหายของตัวละคร+10%)
3 1000 90000เมจิกคริสตัล|30000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*25|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*10
|คริสตัลอวยพร*2
4 3000 110000เมจิกคริสตัล|50000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*35|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*15
|คริสตัลพรเทพ*2
5 5000 140000เมจิกคริสตัล|70000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*45|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*20
|ปีศาจน้อย(เพิ่มเสียหายเพิ่มเติมของตัว
ละคร+10%)
6 10000 180000เมจิกคริสตัล|90000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*55|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*25
|คริสตัลวิญญาณ*5
7 30000 200000เมจิกคริสตัล|110000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*65|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*30
|ทูตทรงพลัง(ดูดเสียหาย+20%)
8 50000 220000เมจิกคริสตัล|120000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*75|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*35
|ปีศาจทรงพลัง(เสียหายเพิ่มเติม+20%)
9 100000 240000เมจิกคริสตัล|130000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*65|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*40
|คริสตัลพรเทพ*5
10 300000 260000เมจิกคริสตัล|140000วิญญาณดาว
|หินล้างหลอม*75|เชื้อเพลิงอินทรีเทพ*45
|อสูรเกราะทอง(เสียหายเพิ่มเติม+15%
+ดูดเสียหาย+15%)

ระบบVIP

มีคลัง  ที่ซ่อมและร้านขายยาติดตัว
ระบบVIP

ได้รับบัพเสริมความแกร่งตามเลเวลVIP
ระบบVIP

3)แสดงตัวอย่างสิทธิ์VIP

ระบบVIP
ระบบVIP
ระบบVIP

พิเศษVIP

1)ผู้เล่นสามารถเข้ากิจกรรมพิเศษVIPได้จากปุ่มกิจกรรม
ระบบVIP

2)บ้านBOSS
ระบบVIP

3)โจมตีมังกรไฟ

 ระบบVIP