การอัพเกรดอุปกรณ์

2015-08-24 14:24:48

การอัพเกรดอุปกรณ์
 1、ตีบวกอุปกรณ์

1)ตีบวกเลเวลต่างกันใช้วัสดุไม่เหมือนกัน
0-6:คริสตัลอวยพร
7-9:คริสตัลอวยพร+คริสตัลวิญญาณ
10-15:คริสตัลอวยพร+คริสตัลวิญญาณ+คริสตัลมายัน

2)ตีบวกเลเวลต่างกันโอกาสเลเวลลดลงไม่เหมือนกัน ยิ่งบวกสูงโอกาสลดลง
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
+1,+2 โอกาสติด 100%
+3โอกาสติด 90%
+4โอกาสติด 80%
+5โอกาสติด 70%
+6โอกาสติด 60%
+7โอกาสติด 50%
+8+9โอกาสติด 45%
+10+11โอกาสติด 40%

+12,+13,+14,+15โอกาสติด ?%

3)คุณสมบัติตีบวก
ตีบวกสามารถเพิ่มคุณสมบัติโจมตีและป้องกันพื้นฐานของออุปกรณ์ได้
การอัพเกรดอุปกรณ์


2、เพิ่มเติมอุปกรณ์
1)อุปกรณ์สีต่างกันเลเวลเพิ่มเติมสูงสุดก็ไม่เท่ากัน
2)เพิ่มเติมจะไม่มีอัตราการล้มเหลว,ใช้【คริสตัลชีวิต】,เลเวลเพิ่ม
เติมต่างกันจะใช้จำนวนต่างกัน
3)คุณสมบัติเพิ่มเติมเพิ่มเติมจะขยายคุณสมบัติHPและคุณสมบัติโจมตี
ของอุปกรณ์

 การอัพเกรดอุปกรณ์


3、พัฒนาอุปกรณ์
1)ใส่ชิ้นส่วนเหมือนกันสามชิ้น,และต้องเป็นสีเดียวกัน,จะสามารถ
พัฒนาอุปกรณ์สีเดียวกันเพิ่มอีกขั้น
2)อุปกรณ์ขั้นต่างกัน,เมจิกคริสตัลที่ใช้ก็ไม่เหมือนกัน

การอัพเกรดอุปกรณ์

4、สืบทอดไล่ล่า
อุปกรณ์ตำแหน่งเดียวกัน,อุปกรณ์อาชีพเดียวกันถึงจะสืบทอดเลเวลไล่ล่ากัน
และกันได้ สืบทอดไล่ล่าจะนำเลเวลไล่ล่าของอุปกรณ์ที่สืบทอด
ปยังอุปกรณ์ใหม่ หลังสืบทอดเลเวลไล่ล่าอุปกรณ์เดิมจะกลายเป็น0

การอัพเกรดอุปกรณ์

2)ถ่ายทอดเพิ่มเติม
lแค่เป็นตำแหน่งเดียวกัน,อุปกรณ์อาชีพเดียวกันถึงจะถ่ายทอดกัน
และกันเลเวลเพิ่มเติมของอุปกรณ์ถอดเกินค่าสูงสุดเลเวลเพิ่มเติม
อุปกรณ์ถ่ายทอด,จะถ่ายทอดถึงค่าสูงสุดเท่านั้นหลังถ่ายทอด,
เลเวลเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ถอดจะเป็น0
การอัพเกรดอุปกรณ์

3)สืบทอดล้างเพาะเลี้ยง
อุปกรณ์ตำแหน่งเดียวกัน,อุปกรณ์อาชีพเดียวกันถึงจะสืบทอดค่าเลี้ยงกัน
และกันได้ สืบทอดค่าเลี้ยงจะนำค่าเลี้ยงของอุปกรณ์ที่สืบทอด

ไปยังอุปกรณ์ใหม่ หลังสืบทอดค่าเลี้ยงอุปกรณ์เดิมจะกลายเป็น0

การอัพเกรดอุปกรณ์