อธิบายความสำเร็จ

2015-08-25 15:19:59

อธิบายความสำเร็จ

       ระบบความสำเร็จในเกม《MU Online - TH》,สามารถคลิกปุ่ม
ความสำเร็จด้านบนหน้าอินเตอร์เฟสเกม

1)รับแต้มสำเร็จ  
  • เมื่อบรรลุความสำเร็จจะได้รับแต้มความสำเร็จ
  • กิจกรรมราชาPKได้รับแต้มความสำเร็จ
  • สงครามค่าย7ได้รับแต้มความสำเร็จ
  • เติมเงินจะได้รับ

อธิบายความสำเร็จ

2)ความสำเร็จป้องร่าง
สะสมแต้มความสำเร็จ,เมื่อถึงจำนวนหนึ่งที่กำหนด,จะเปิดBUFFป้อง
ร่างความสำเร็จตามเหมาะสมท่านสามารถตรวจดูคุณสมบัติที่ได้รับจาก
รายการป้องร่างความสำเร็จในหน้าต่างความสำเร็จและไอคอนBUFF
ด้านขวาตัวละคร
อธิบายความสำเร็จ