ยศ

2015-08-25 15:22:49

ยศ
 

       ระบบยศในเกม《MU Online - TH》,จะเปิดพร้อมเมื่อเปิด
กิจกรรมArena,คลิกหน้าArenaจะเห็นปุ่มยศ,คลิกสามารถ
ดูยศปัจจุบันของผู้เล่นได้
ยศ


1)รับคะแนนชื่อเสียง
ได้รับจากการท้าดวลArena
กราบทุกวันได้รับ
ได้รับจากกิจกรรมAngels Shrine
เติมเงินได้รับ
ยศ