อธิบายพันธมิตรสงคราม

2015-08-25 15:37:17

อธิบายพันธมิตรสงคราม 

1)《MU Online - TH》ผู้เล่นสามารถก่อตั้งพันธมิตร
สงครามได้อย่างอิสระ และรับสมัครสหายของตัวเอง ร่วมต่อสู้
ด้วยกัน
อธิบายพันธมิตรสงคราม

2)ผู้เล่นสามารถคลิกปุ่มพันมิตรสงคราม,เปิดหน้าสร้างพันธ
มิตรสงครามทำการก่อตั้งพันธมิตรเป็นของตัวเอง
4)หลังมีพันธมิตรสงครามแล้ว,ผู้เล่นสามารถกดปุ่มพันธมิตร
สงครามเพื่อเข้าหน้าอินเตอร์เฟสพันธมิตรได้
อธิบายพันธมิตรสงคราม
ข้อมูลสมาชิก:สมาชิกพันธมิตรสามารถดูข้อมูลสมาชิกในพันธ
มิตรทั้งหมดได้,ผู้ดูแลสามารถมอบหมายตำแหน่ง、ลบสมาชิก
ได้ที่นี่
 อธิบายพันธมิตรสงคราม
บริจาคพันธมิตร:สมาชิกพันธมิตรสามารถบริจาคGold、
Diamondเพิ่มผลงานรบบุคคลและเงินทุนพันธมิตร
อธิบายพันธมิตรสงคราม

ก่อสร้างพันธมิตร:สมาชิกพันธมิตรสามารถใช้ผลงานรบแลก
BUFFพันธมิตรสงครามได้ที่นี่,ผู้ดูแลพันธมิตรสงครามสามารถ
ใช้เงินทุนพันธมิตรเพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้างพันธมิตรได้ที่นี่
อธิบายพันธมิตรสงคราม

เงื่อนไขพันธมิตร:สมาชิกพันธมิตรสามารถดูบันทึกสำคัญใน
พันธมิตรได้
อธิบายพันธมิตรสงคราม

รายชื่อพันธมิตร:สมาชิกพันธมิตรสามารถดูข้อมูลพันธมิตร
สงครามทั้งหมดในเซิร์ฟได้