อธิบายตลาดซื้อขาย

2015-08-26 14:44:19

           อธิบายตลาดซื้อขาย

         ตลาดซื้อขายคือระบบในเกม《MU Online - TH》,ผู้เล่น
สามารถซื้อไอเทมของผู้เล่นอื่น  ขายไอเทมหลังเปิดตลาดซื้อขาย
ผู้เล่นไปที่เขตปลอดภัยใดก็ได้คลิกปุ่ม【ที่ซื้อขาย】เพื่อเข้า

 
1)ซื้อไอเทม
ในหน้า“ซื้อไอเทม”,ผู้เล่นสามารถดูไอเทมขายของผู้อื่นได้

อธิบายตลาดซื้อขาย

2)ขายไอเทม
ในหน้า“ขายไอเทม”,ผู้เล่นสามารถขายสินค้าของตัวเองและเ
ลือกขายเป็นGold、Diamondผู้เล่นสามารถขายไอเทมไม่ผูกมัด
กับGoldได้เท่านั้น
3)เวลาขาย
เวลาผู้เล่นออนไลน์,ไอเทมที่ขายจะเก็บไว้ในที่ซื้อขายตลอด
เวลาผู้เล่นออฟไลน์,ไอเทมที่ขายจะแสดงในที่ซื้อขายนาน
สุด12ชั่วโมง

อธิบายตลาดซื้อขาย

4)บันทึกซื้อขาย
ใน“บันทึกซื้อขาย”ผู้เล่นสามารถดูบันทึกไอเทมที่ขายได้
ใน“บันทึกซื้อขาย”ผู้เล่นสามารถดูบันทึกไอเทมที่ตัวเองขายได้

อธิบายตลาดซื้อขาย