ภารกิจ

2015-08-27 15:58:46

 1)ภารกิจหลัก
1)ภารกิจหลักเป็นช่องทางสำเร็จในการอัพเลเวลอย่างรวดเร็ว
ของผู้เล่น
2)《MU Online - TH》แบ่งบทตอนตามสายหลัก เมื่อผู้เล่นสำเร็จ
ภารกิจหลัก,ไม่เพียงจะได้รับEXPจำนวนมาก,ยังจะได้รับเพิ่ม
คุณสมบัติบทตอนด้วย

ภารกิจ

2)ภารกิจประจำวัน
1)ภารกิจประจำวันเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้เล่นจะได้รับEXPทุกวัน
2)ผู้เล่นสามารถใช้Goldจำนวนหนึ่ง,ทำให้ระดับดาวของรางวัล
ภารกิจเพิ่มจนดาวเต็ม
ภารกิจ
3)ดาวเต็มสามารถรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
4)สำเร็จภารกิจประจำวันวันละ10รอบยังจะได้รางวัลเพิ่มพิเศษ
ภารกิจ