กิจกรรม

2015-08-27 16:12:26

กิจกรรม 

1)Devil Square
กิจกรรม

1)Scarlet castleเป็นกิจกรรมประจำวันที่เปิดสนามละ30นาที,ผู้เล่นเข้าได้วัน
ละ1ครั้ง
2)เข้าScarlet castleต้องใช้ไอเทม【หลักฐานปีศาจร้าย】
กิจกรรม
3)【เสื้อคลุมล่องหน】สามารถรับได้จากสังเคราะห์【กุญแจลับปีศาจร้าย】+
【เนตรปีศาจร้าย】+【คริสตัลมายัน】
4)หลังเปิดกิจกรรมDevil Square,ผู้เล่นที่เข้าสนามเดียวกันต้องร่วมกันสังหาร
มอนสเตอร์ทั้งหมด
5)มอนสเตอร์จะปรากฏแบ่งเป็น5กลุ่ม,กำจัดแต่ละกลุ่มได้90%มอนสเตอร์กลุ่ม
ต่อไปจะปรากฏ
6)มอนสเตอร์กลุ่มที่5เป็นผู้นำ——Baroque โลหะ,หลังสังหารได้จะสิ้นสุด
กิจกรรม
7)กำจัดมอนสเตอร์、เมื่อจบกิจกรรม เวลาที่เหลือจะคิดคำนวณเป็นคะแนน
กิจกรรม  เมื่อจบกิจกรรม,จะได้รับรางวัลEXP、Goldผูกติด
8)คะแนนมาตรฐาน

นักรบปีศาจชั่ว

10
ยามปีศาจชั่ว 10
สุนัขปีศาจชั่ว 15
ปีศาจชั่วกระดูก 15
ราชาสาปแช่ง 20
แมงมุมพิษ 20
Baroque โลหะ 5000
 
 
 
2)Scarlet castle
กิจกรรม

1)Scarlet castleเป็นกิจกรรมประจำวันที่เปิดทุกวัน30นาที,ผู้เล่นสามารถเข้าได้
วันละ1ครั้ง
2)เข้าScarlet castleต้องใช้ไอเทม【เสื้อคลุมล่องหน】
กิจกรรม
3)【เสื้อคลุมล่องหน】สามารถรับได้จากการสังเคราะห์【กระดูกแห่งเลือด】+
【หนังสือแห่งเลือด】+【คริสตัลมายัน】
4)หลังจากเริ่มเปิดกิจกรรมScarlet castle,ผู้เล่นที่เข้าสนามเดียวกันต้องร่วมกัน
ทำตามเป้าหมายที่กำหนด
เป้าหมาย1:กำจัดมอนสเตอร์บนDrawbridgeตามที่กำหนด
เป้าหมาย2:ทำลายประตูDrawbridge
เป้าหมาย3:กำจัดมอนสเตอร์พ่อมดตามที่กำหนด
เป้าหมาย4:ทำลายสุสาน
เป้าหมาย5:ทำลายรูปปั้นคริสตัล
เป้าหมาย6:เก็บกระบี่ทูตสวรรค์และมอบให้ทูตของนางฟ้าที่ทางเข้า,
กิจกรรมจบ
บรรลุเป้าหมาย、สังหารมอนสเตอร์、สิ้นสุดกิจกรรม เวลาที่เหลือจะคิดคำนวณ
เป็นคะแนนกิจกรรม,เมื่อจบกิจกรรม,จะแบ่งรางวัลEXP、Goldผูกติด
5)ผู้เล่นที่สำเร็จภารกิจทั้งหมดจะได้รางวัลเพิ่มเติม——【คริสตัลมายัน】
6)ผู้เล่นที่ส่งคืนให้กระบี่ทูตสวรรค์จะได้รางวัลเพิ่มพิเศษ——【คริสตัลอวยพร】
7)คะแนนมาตรฐาน:

นักรบคาเมน

5
อสูรคาเมน 5
นักรบวิญญาณกระดูก 5
อสูรกระดูก 5
อัศวินวิญญาณกระดูก 5
พ่อมดวิญญาณกระดูก 50
ประตูเมือง 300
โลงคริสตัล 1000
รูปปั้นคริสตัล 1000
 
8)กติกาการคำนวณ:
1)     EXP =(เหลือเวลา(วินาที)*เวลาที่เหลือ+คะแนน)*ค่าEXP
2)     Gold =(เหลือเวลา(วินาที)*เวลาที่เหลือ+คะแนน)*ค่าGold