ราชาPK

2015-08-27 16:54:24

ราชาPK
โลหิตสังหาร,ใครจะรอดชีวิตคนสุดท้าย,จะได้ฉายาราชาPKรวมทั้ง
คุณสมบัติราชาPKสุดแกร่ง
1)เข้าร่วมอย่างไร
  ผู้เล่น1จุติเลเวล80ขึ้นไปคลิกเข้ากิจกรรมหน้ากิจกรรมราชาPK
2)เวลากิจกรรม:
ราชาPK
เวลากิจกรรม:
21:00-21:18

เข้าสนามเตรียมตัว:21:00-21:03
ระยะเวลาต่อสู้:21:03-21:18
สิ้นสุดการต่อสู้:เมื่อจบกิจกรรมหรือเหลือผู้เล่นเพียง1คนที่รอด
ชีวิต
ฉากกิจกรรมเป็นแผนที่PKแบบบังคับ,และไม่มีการลงโทษเมื่อเกิดPK
หลังเปิดกิจกรรม,ฉากเหลือผู้เล่น1คน,จะเป็นราชาPKเมื่อจบกิจกรรม,
ผู้เล่นที่เหลือในฉาก ไม่เกิดราชาPK
ในกิจกรรม ผู้เล่นที่ถูกสังหารจะเทเล
พอร์ทไปBrave mainlandอัตโนมัติ,และสิ้นสุดกิจกรรมของผู้เล่นคนนี้
ในกิจกรรม
กำจัดผู้เล่นอื่นหนึ่งคนจะได้รับคะแนนกิจกรรม
หลังเริ่มกิจกรรม,ผู้เล่นที่รอดชีวิต
ในฉากจะได้รับฉายาราชาPK
หลังจบกิจกรรม,จะได้รับEXPและGoldผูกติดตาม
คะแนนผู้เล่น